Nuortenyhteisö

1nuortenyhteiso12

16-paikkainen nuortenyhteisö on tarkoitettu yli 18-vuotiaille kuntoutujille.

Nuortenyhteisö pyrkii toiminnallaan auttamaan nuorta löytämään rytmin ja mielekkään sisällön arkeen. Nuorilla on sovitut ja säännölliset herätys-, ruokailu- ja kokousajat. Vastuunottoa opetellaan arkiasioiden kautta. Kuntoutumisprosessin edetessä motivoimme nuorta etsimään itselleen sopivan tukityö-, työ- tai opiskelupaikan.

Nuorella on iltaisin mahdollisuus osallistua mm. harraste-, virike- ja oma-apuryhmiin.

Jokaiselle nuorelle laaditaan oma kuntoutussuunnitelma. Päivärytmissä otetaan huomioon jokaisen kohdalla yksiköllinen tuen tai ohjauksen tarve. Viikko-ohjelmaan sisältyvät säännölliset viikkokeskustelut, ohjattu siivous- ja pyykkihuolto, ohjattu lääkehuolto ja sen seuranta sekä erilaiset ryhmät.

Sen lisäksi, että nuoret toimivat omassa yhteisössään, he osallistuvat myös koko kyläyhteisön yhteisiin työtoimintoihin, tapahtumiin sekä viikonlopuisin koko kylän yhteisiin ruokailuhetkiin.


Nikulanmäen Kuntoutumiskylä Nikulanmäentie 90 A 76100 Pieksämäki
Puh. 020 7614 880
(vaihde 24 h)

Katso vapaat hoitopaikat ja yhteystiedot


Kotikuntoutuksen toimisto puhelin 020 7614 881


Nikulanmäen kuulumisia, facebookissa