Liity jäseneksi

Keski-Savon Hoivakehitys ry
kotipaikka Pieksämäki

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää syrjäytyneiden, ikääntyvien, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien sosiaalisia taitoja, elämänlaatua ja asumisolosuhteita. Erityisesti yhdistys keskittyy toimimaan mielenterveyskuntoutujien ja haastavasti käyttäytyvien ihmisten parissa osallisuuden ja täysivaltaisen kansalaisuuden edistämiseksi.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa mm:

  • Vaikuttamalla aktiivisesti huono-osaisten elinolosuhteisiin tekemällä aloitteita ja ehdotuksia sekä toimimalla aktiivisesti sosiaalialan verkostoissa.
  • Edistämällä ja tukemalla mielenterveyskuntoutujien yleistä arvostusta ja tasavertaisuutta yhteiskunnan jäsenenä.
  • Järjestämällä avopalvelun tukitoimintana syrjäytyneille ja mielenterveysasiakkaille kerhotoimintaa ja psykiatrista kotisairaanhoitoa sekä kotikuntoutusta.
  • Toteuttamalla monipuolista kuntoutumis- ja työtoimintaa ja järjestämällä harrastus- ja virkistystoimintaa sekä avopalvelussa oleville että yhdistyksen palveluasunnoissa asuville. Toiminta on tavoitteellista ja sen vaikutusta seurataan ja kehitetään.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä sosiaalipsykiatrisesta työstä kiinnostunut yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenmaksu on 10 euroa vuosi. Jäsenet saavat 10 % alennuksen Kahvila Aleksi & Elinan kahvilatuotteista.

Yhdistys on toiminut vuodesta 1999 alkaen.

Hakemus jäseneksi (pdf-tiedosto)
Tulosta ja toimita lomake Keski-Savon Hoivakehitys ry:lle tai ota yhteytttä Jaana Huupposeen,e-mail:


Nikulanmäen Kuntoutumiskylä Nikulanmäentie 90 A 76100 Pieksämäki
Puh. 020 7614 880
(vaihde 24 h)

Katso vapaat hoitopaikat ja yhteystiedot


Kotikuntoutuksen toimisto puhelin 020 7614 881


Nikulanmäen kuulumisia, facebookissa