Kotikuntoutus

Tarjoamme kotikuntoutusta mielenterveyskuntoutujille ja sopimuksen mukaan myös muille tukea tarvitseville asiakkaille. Kotikuntoutuspakettiin voi liittää kotikäyntien, asiointiavun ja lääkehuollon lisäksi harrastus- ja työtoimintaa sekä koulutusohjausta ja työelämään valmentavia kursseja.

Kotikuntoutuksen lähtökohtana ovat kuntoutujan elämäntilanne ja valmiudet sitoutua sovittuihin palveluihin sekä kuntoutussuunnitelmassa kirjattuihin yksilöllisen kuntoutumisprosessin tavoitteisiin. Keskeistä on kuntoutujan omista tarpeista lähtevä toiminta, omatoimisuuden, arjessa selviytymisen ja osallistumisen mahdollisuuksien tukeminen. Kotikuntoutuspalvelujen kokonaisuus sovitaan yhteistyössä kuntoutujan, lähiverkoston ja kotikunnan kanssa.

Kotikuntoutusta toteutetaan sitouttavalla, voimavaralähtöisellä sekä kuntoutumista tukevalla työotteella. Kuntoutustyötä tehdään laadukkaasti ja joustavasti yhteistyössä peruspalveluiden, erikoissairaanhoidon sekä muiden toimijoiden kanssa.

 • kotikäynnit
 • kuntoutumista tukevat keskustelut ja kuuntelu, ohjaus ja neuvonta
 • psyykkisenvoinnin seuranta, tukeminen omien voimavarojen tiedostamisessa ja käyttämisessä
 • lääkehoidon toteuttamisen ohjaus ja seuranta, lääkehoidon kokonaisuus (esim. reseptien lukutaito ja uusiminen, lääkkeenjaon ohjaus, lääkehuolto)
 • arjenhallinnan tukeminen, arkielämän rytmittäminen, arkielämän taidoissa tukeminen
 • asiointiapu ostoksilla, virastoissa, apteekissa, terveyskeskuksessa, sairaalassa jne.
 • sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen, sosiaalisten kontaktien luominen ja sosiaalisten tilanteiden harjoittelu
 • mielekkään toiminnan järjestäminen ja siihen osallistumisen tukeminen esim. harrastukset
 • toimeentuloon liittyvät asiat, etuisuuksien hakeminen, palveluihin ohjaaminen

5kotikuntoutusretki

Kuntouttava vertaistuen mahdollistava tavoitteellinen ja ohjattu ryhmätoiminta

 • voimaantumispiiri; ajatusten ja kokemusten jakaminen vertaisryhmissä
 • virikekerho; ruoanvalmistusta, musiikkia, karaokea, askartelua, tietovisailua jne.
 • konserteissa, elokuvissa ja teattereissa käyminen
 • luontoelämykset ja retket
 • liikuntaryhmä

Ohjatut oireidenhallintaryhmät

 • päihdepiiri
 • oireidenhallintaryhmä kuntoutujien tarpeiden mukaisesti

Ohjattu työtoiminta

 • Nikulanmäen Kuntoutumiskylässä eri työtehtävät; keittiö-, kiinteistö- ja siivoustyö

Kotikuntoutuspalvelut kriisi- ja ongelmatilanteissa

 • 24h/vrk puhelinpäivystys, keskustelu mahdollisuus Nikulanmäen Kuntoutumiskylän henkilökunnan kanssa
 • kotona selviytymista tukemaan ennalta sovitusti intervallijaksot Nikulanmäen Kuntoutumiskylässä
 • kriisitilanteissa intervalliasumisen mahdollisuus Nikulanmäen Kuntoutumiskylässä

Nikulanmäen Kuntoutumiskylä Nikulanmäentie 90 A 76100 Pieksämäki
Puh. 020 7614 880
(vaihde 24 h)

Katso vapaat hoitopaikat ja yhteystiedot


Kotikuntoutuksen toimisto puhelin 020 7614 881


Nikulanmäen kuulumisia, facebookissa