Jäsenkirjeet

JÄSENKIRJE LOKAKUU 2017

Kaiken kaikkiaan elämme yhteiskunnallisesti suurta muutoksen aikaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen ja kehittämisen osalta. Nämä muutokset heijastuvat suoraan myös yhdistyksemme toimintaan. Sopeuttamistoimenpiteinä olemme tehneet muutoksia henkilöstöresursseihin sekä kuntoutuspalveluidemme sisältöön. Niin yhteiskunnallisesti kuin yhdistyksemmekin tasolla haasteena on tuottaa palveluja kustannustehokkaasti kuntoutujaa kuntouttaen sekä henkilökunnasta huolehtien.

Kuluneen vuoden aikana olemme käyneet henkilöstön kanssa keskustelua siitä, mikä on kaikkein oleellisinta meillä tehtävässä kuntoutustyössä. Haluamme edelleen säilyttää työmme keskiössä itse kuntoutujan ja hänen kuntoutumisensa tukemisen. Ydintehtävän kannalta keskeisempiä asioita ovat työntekijän läsnäolo yhteisön arjessa sekä kuntoutujille annettava henkilökohtainen ohjausaika.

Olemme myös käyneet keskustelua siitä, mistä toiminnasta voisimme luopua. Syksyllä linjasimme, että ensisijaisesti tuemme kuntoutujia käyttämään Pieksämäen Palveluliikennettä koulumatkoilla. Tämä muutos onkin sujunut mukavasti. Kuntoutujat ovat ottaneet enenevissä määrin vastuuta itse ajanhallinnastaan, sovittaen  aikataulujansa julkisen liikenteen aikatauluihin sopivaksi. Samalla se on edistänyt kuntoutujan sopeutumista yhteiskuntaan sen aktiivisena toimijana. Vastaavasti tämä on myös vähentänyt työntekijän kuntoutujien kuljetuksiin käyttämää työaikaa, jolloin työaikaa on voitu käyttää tehokkaammin ydintehtävän kannalta oleellisimpiin asioihin.

Keskustelua on käyty myös työvuoroista sekä päällekkäisen työajan sijoittelusta. Aamuvuoroissa päällekkäistä työaikaa on vähennetty, lisäten päällekkäistä työaikaa iltapäiviin ja iltoihin. Välivuoron käyttö viimeisen vuoden aikana on yleistynyt. Työvuorot elävät yhä, kokeilun ja arvioinnin keinoin on tarkoitus sijoittaa työvuorot siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin kuntoutujien kuntouttamista.

Koemme toiminnassamme olevan jotain erityistä, jonka haluamme säilyttää tulevaisuudessakin. Erityisesti koemme tärkeäksi erilaiset kuntouttamista tukevat menetelmät. Uusimpana menetelmänä olemme ottaneet käyttöön liikunnan osana kuntouttamista. Liikunta on tutkimustulosten perusteella tehokas kuntouttamismenetelmä myös psyykkisten sairauksien hoidossa ja / tai kuntouttamisessa. Yhdistyksessämme onkin parhaillaan käynnissä STEAN:n rahoittaman Enemmän iloa, vähemmän kiloja – projekti välillä 03/17-02/18. Toimintamalli jalkautetaan yhdistyksen toimintaan projektin aikana ja työtä jatkaa projektin jälkeen liikuntavastaava.

Yhteistyöterveisin Viivi Lax


Nikulanmäen Kuntoutumiskylä Nikulanmäentie 90 A 76100 Pieksämäki
Puh. 020 7614 880
(vaihde 24 h)

Katso vapaat hoitopaikat ja yhteystiedot


Kotikuntoutuksen toimisto puhelin 020 7614 881


Nikulanmäen kuulumisia, facebookissa