Keski-Savon Hoivakehitys ry

01HoivisilmaAjankohtaisia kuulumisia voit lukea ajankohtaista palstalta.

Keski-Savon Hoivakehitys on sosiaalipsykiatrinen yhdistys Pieksämäellä. Vuodesta 1999 alkaen olemme edistäneet mielenterveyskuntoutujien ja kaksoisdiagnoosiasiakkaiden sosiaalisia taitoja, elämänlaatua, asumisolosuhteita ja yhteiskunnallista asemaa. Keski-Savon Hoivakehitys ry ylläpitää Nikulanmäen Kuntoutumiskylää, Psykiatrisen kotikuntoutuksen toimipistettä sekä Pieksämäen Keskipistettä, jonka tiloissa sijaitsevat Kahvila Akseli & Elina sekä Keskipisteen tukiasunnot.

Tulostettava Hoivis_esite2014w

TARJOAMME MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN
  • kuntoutusta
  • asumispalvelua
  • tukiasuntoja
  • työtoimintaa
  • kotikuntoutusta ja
  • viriketoimintaa
TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT
Yhteisöllisyys
Nikulanmäen Kuntoutumiskylässä eletään yhteisökasvatuksen periaatteiden mukaisesti. Yhteisössä jokainen kuntoutuja on yhtä tärkeä: asioista päätetään yhdessä ja jokainen kuntoutuja sitoutuu noudattamaan yhteisesti sovittuja sääntöjä ja sopimuksia. Arkipäivän toiminnot tehdään yhteisöllisesti. Yhteisökasvatuksen keinoin kuntoutujia tuetaan vastuunottoon omasta elämästään, sekä edistetään kuntoutujien valmiuksia yhteiskunnassa selviytymiseen.
Yksilöllisyys
Kunnioitamme kuntoutujia ainutkertaisina yksilöinä. Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan kuntoutumisuunnitelma, jossa määritellään kuntoutujan yksilölliset tavoitteet sekä keinot niiden saavuttamiseksi. Keskeistä on kuntoutujan tuentarpeen, voimavarojen sekä vahvuuksien tunnistaminen. Säännöllinen henkilökohtainen keskustelu-/ohjausaika tukee kuntoutumista.
Toiminnallisuus
Keskeistä on kuntoutujien arjentaitojen ylläpitäminen sekä kehittäminen. Osana kuntoutumista harjoitellaan itsenäistä asioimista sekä erilaisten palveluiden käyttöä.  Kuntoutujille tarjotaan mielekästä harrastus- ja työtoimintaa sekä koulutusohjausta. Yhteiset retket sekä erilaisiin tapahtumiin osallistuminen ovat tärkeä osa kuntoutustoimintaamme.

HENKILÖSTÖ
Keski-Savon Hoivakehitys ry:n henkilökuntaan kuuluu sosiaali- ja terveysalan sekä toimitilapalveluiden ammattilaisia. Toimitilapalveluiden työntekijät ohjaavat kuntoutujia keittiö-, kahvila-, siivous- ja kiinteistöalan työtehtävissä.
ERIKOISTUMINEN
– kaksoisdiagnosoitujen mielenterveyskuntoutujien kokonaisvaltainen kuntouttaminen
– yhteisökasvatus
– porrastetut kuntoutumispalvelut
MENETELMÄOSAAMINEN KUNTOUTUSTYÖSSÄ
– kuntoutumisvalmiuden arviointi
– motivoiva haastattelu
– yhteisöhoito
– kirjallisuusterapia
– psykodraamamenetelmät
– narratiiviset eli tarinalliset työtavat
– sosiaalipedagoginen hevostoiminta
– kognitiivinen psykoterapia

Nikulanmäen Kuntoutumiskylä Nikulanmäentie 90 A 76100 Pieksämäki
Puh. 020 7614 880
(vaihde 24 h)
Katso vapaat hoitopaikat

Kahvila Akseli ja Elina Keskuskatu 24, Pieksämäki Puh. 020 7614 888
Kahvila on laajentunut! Tutustu kahvilaan


Kotikuntoutuksen toimisto puhelin 020 7614 881 Ajankohtaista Nikulanmäen kuulumisia, tapahtumat. Lue lisää